Psykologbistand

Speare AS har mer enn 130 psykologer i de fleste større byer og tettsteder i Norge. I tillegg har Speare Sweden AB kontakt med mer enn 40 psykologer i de største byene i Sverige. Ved behov for psykologbistand har Speare noen som kan bistå.

 

 

Våre psykologer kan tilby:

 

• Psykoterapi
• Parterapi og familieterapi
• Gruppeterapi

• Krisebearbeidning

• Traumehåndtering
• Tankefeltsterapi
• Kognitiv atferds terapi

• Helserådgivning

• Treningsveildening

• Kostholdsråd
• Veiledning

Foredrag og seminar

Ledere kan sende e-post til speare@speare.no

 

Speare AS sine psykologer tilbyr profesjonell og personlig hjelp når det er behov for å finne en løsning du ikke ser på egenhånd.
Psykologene legger vekt på kvalitet og gir trygghet ved at behov blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte.