Coaching

Behøver du eller de ansatte på din arbeidsplass noen som fungerer som sparringspartner?

Coaching er et velbrukt tiltak for å fremme individets prestasjon og måloppnåelse.

Speare AS sine psykologer baserer seg på evidensbaserte psykologiske prinsipper, i tillegg til å bruke kognitive-, løsningsfokuserte- og visualiseringsteknikker (NLP). Målsetningen er å hjelpe til med å identifisere ressurser, fasiltere dem og få mennesker til å nå sitt potensial.

Coaching passer utmerket for alle i lederposisjon. Mellomledere og nyansatte som er bevisst sine karrieremål, men trenger noen som kan medvirke til at veien blir tydeligere og mer håndterbar, kan også dra nytte av coaching.

Coaching blir ofte sett på som et alternativt til oppfølging av psykolog. Speare AS har imidlertid lang erfaring med å rekruttere de beste psykologene til coaching. Speare AS sine kunder får de best kvalifiserte psykologene og psykologene som benytter evidensbasert metoder til å coache de som har behov for bistand. På denne måten kvalitetssikrer Speare AS at kundene får det de behøver.

 

Send e-post til speare@speare.no ved behov for coaching fra psykolog.

Speare AS tilbyr profesjonell og personlig service når du har behov innen Human Resources som ikke kan dekkes på egenhånd.
Speare AS legger vekt på kvalitet og gir oppdragsgivere trygghet i at deres behov er ivaretatt på en faglig forsvarlig måte.