Speare AS - bindeleddet mellom psykologer og de med behov for psykologbistand

 

Vi har spesialisert oss på å formidle kvalifiserte psykologer til private bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med behov for psykologbistand.

 

Speare rekruttering retter seg mot de med behov for psykolog og psykologer som søker nye utfordringer.

 

 

Behov for hjelp:

 

Vi har psykologer som kan bistå med følgende:

 

 

Jobbanalyse Personlighetstesting Evnetesting
Ferdighetstesting Gjennomgang av CV'er Intervjutrening
Gjennomføring av intervjurunder Rådgivning ved utvelgelse Kvalitetssikring av kandidat
Teamsammensetning Motivasjonsarbeid Arbeidsmiljøkartlegging

 

Personalutvelgelse er et avgjørende valg for en leder. Ansettes feil person kan det svi. Ansettes rett vil det gi positivt utslag på økonomi og arbeidsmiljø. Om du ikke finner den rette kan det lønne seg å leie inn en vikar. Speare rekruttering kan bistå med det.

Ofte spiller magefølelsen er stor rolle i valget. Speare rekruttering benytter metoder støttet av evidensbasert psykologisk forskning. Speare rekrutterings kompetanse gir lederen objektive data å ta i betrakting.

 

Speare rekruttering kan ta hånd om hele søknadsprosessen, men jobber hovedsaklig som kvalitetsikrer. Ved å teste og gjennomføre kvalitetsikringsintervju kan leder fokusere på eget arbeid og kun delta i sluttprosessen.

Speare rekruttering har lang erfaring av utvelgelse av psykologer, økonomer, analytikere og IT-personell. Speare AS hadde i perioden 2010-2014 rammeavtale med Avinor for utvelgelse av kandidater til flygelederutdanning. Siden 2012 har Speare AS kvalitetssikret psykologer for SOS International Norge. Siden 2017 leverer Speare AS og Speare Sweden AB kvalitetssikring av psykologer til Prescriba i Norge og i Sverige.

Speare AS tilbyr psykologer til offentlig psykisk helsevern. Siden 2009 har Speare AS levert flere årsverk, både psykologer og psykologspesialister, til Sykehuset Innlandet og Ahus. Siden 2017 har Speare AS rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF om innleie av psykologspesialister til samtlige helseforetak i Norge.

Send e-post til speare@speare.no med forespørsel om bistand fra psykolog.

 

Behov for jobb:

 

Speare AS får daglig henvendelser fra bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med ønske om å komme i kontakt med psykolog. Er du psykolog med kapasitet for nye oppdrag eller på jakt etter nye utfordringer kan Speare AS tilby alt fra enkeltoppdrag til lengre tids jobb.

 

Har du privat praksis eller vurderer du å starte opp privat praksis kan vi tilby klienter.

 

Har du en etablert praksis med spesialkompetanse kan vi tilby samarbeid ved større avtaler.

 

Er du på utkikk etter ny jobb kan vi tilby ulike innleieoppdrag.

 

Send e-post til speare@speare.no med forespørsel om samarbeid.

 

 


Speare rekruttering samarbeider med Abintus og Humetrica CompMap for å vurdere kandidaters egnethet til ulike stillinger.